Sectie5 koopt shortstay complex ‘The Neighbours’ in Eindhoven